TNH

  • Browse Spots
  • Review a Spot
  • Add a Spot
The Basics
Venue Categories
Some text
  • Activity Stream

Bác sĩ delf B1 delf B2 (DFMS – DFMSA – Master). French native lecturer.

Details

Bác sĩ delf B1 delf B2 (DFMS – DFMSA – Master).
Khóa học này cũng thích hợp với những bác sỹ muốn cải thiện trình độ tiếng Pháp của mình để sang Pháp thực tập, trao đổi nghiên cứu hoặc học thạc sĩ.
Hãy đăng kí khóa học 1 thầy, 1 trò, mỗi buổi 1h30,
2 buổi/tuần 600 000VND/buổi, thanh toán 2 tháng( = khóa). Giáo viên: thầy Thierry. (My Dinh)
Thời gian học: thầy sẽ xếp theo nguyên vọng phù hợp với lịch của bạn (trừ thứ 7 và chủ nhật)
Thầy sẽ dạy tại nhà học viên với điều kiện các em gần khu Mỹ Đình, học phí là 850.000VND/buổi

Viewed 66 times