TNH

  • Browse Spots
  • Review a Spot
  • Add a Spot
The Basics
Venue Categories
Some text
  • Activity Stream
Name: Xôi Mai
Address: 2 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hanoi
Phone: 0971071766
21.02727532620677 105.85730607324012 Category:
Rating: 0 on a scale of 1 to 5. Based on 0 reviews.


0 reviews


address icon Tầng 4, Số 165 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hanoi

phone number icon (+84) (0)2439743353

0 Reviews (Followed by 2 users)

no reviews yet

If you like Xôi Mai...

Search Nearby

Search Spots

Categories

Neighbourhood