TNH

  • Browse Spots
  • Review a Spot
  • Add a Spot
The Basics
Venue Categories
Some text
  • Activity Stream

Sơn Tinh Nights: "The Future of Tradition" - Nguyễn Thanh Thủy & Lotte Anker @ House of Sơn Tinh

Information

Date:
Saturday, December 11

Time:
8:00 pm - 10:30 pm

Place
House of Sơn Tinh

Description:
The House of Sơn Tinh presents Nguyễn Thanh Thủy, an exceptionally talented and award-winning “Dan Tranh” (Vietnamese 16-chord zither Instrument) musician, and who has performed numerous Dan tranh music festivals in Asia and around the world.

Accompanying Thủy on saxophone will be the contemporary sounds of Lotte Anker from Denmark.

Thủy and Lotte will take you on a journey that leads you from the traditional to the future of Vietnamese music.

Tickets*:
VND50.000d (pre-event tickets – closes 11th Dec at 12pm)
VND75.000d (door tickets)

*Each ticket entitles you to one free glass of Sơn Tinh Premium Liquor (40ml per glass with or without ice)

To purchase tickets
Please contact Phương at The House of Sơn Tinh
T> 0984837978 or E> pr@sontinh.com

================================

Đêm Sơn Tinh – “Tương Lai của Truyền Thống” – Đêm diễn của Nguyễn Thanh Thủy và Lotte Anker

Thứ 7 ngày 11 tháng 12
Vào lúc: 20h đến 22h30

Tại The House of Sơn Tinh
31 Xuân Diệu, Tây Hồ , Hà Nội

The House of Sơn Tinh giới thiệu Nguyễn Thanh Thủy, nghệ sĩ đàn tranh tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Cô cũng tham gia nhiều nhạc hội Đàn tranh lớn của khu vực cũng như thế giới.

Nguyễn Thanh Thủy sẽ biểu diễn cùng Lotte Anker nghệ sỹ Saxophone đến từ Đan Mạch.

Thủy và Lotte đưa ban vào một hành trình, dẫn bạn từ truyền thống đến tương lai của âm nhạc Việt Nam.

Vé bán*:
50.000 đồng (vé mua trước – kết thúc lúc 12h ngày 11/12)
75.000 đồng (vé mua tại cửa)

* Mỗi vé miễn phí 1 ly Rượu Thượng Hạng Sơn Tinh (40ml 1 ly, uống với đá hoặc không đá)

Để mua vé
Xin vui lòng liên hệ với Phương tại The House of Sơn Tinh
T> 0984837978 or E> pr@sontinh.com


Entered by houseofsontinh

Who's Going?

Attending: